TIKTOK FILM FESTIVAL 2022

Xoay Dọc Khung Hình, Tìm Mình Nói “Được”

Điều kiện & điều khoản của TikTok Film Festival 2022

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

TikTok hân hạnh giới thiệu TikTok Film Festival 2022 XOAY DỌC KHUNG HÌNH, TIM MÌNH NÓI “ĐƯỢC!” (gọi tắt là “TikTok Film Festival” hoặc “Chương trình“). Chương trình này ra mắt kèm với các Điều Khoản và Điều Kiện như bên dưới (gọi tắt là “Các Điều Khoản“). Khi tham gia vào chương trình này, bạn (còn gọi là “Người Tham Gia“) cam kết đáp ứng đủ các yêu cầu hợp lệ như bên dưới, đồng thời chấp nhận Các Điều Khoản. Các Điều Khoản này được điều chỉnh bởi, cũng như có liên quan về mặt tham chiếu với các Điều Khoản Dịch Vụ, Chính Sách Quyền Riêng TưTiêu Chuẩn Cộng Đồng và những chính sách khác của nền tảng TikTok và những điều khoản này sẽ được chỉnh sửa tùy thời điểm để có thể phù hợp với nhau.

A. TIÊU CHUẨN VÀ GIỚI HẠN 

1. Người Tham Gia Đủ Điều Kiện: Chỉ có người dùng đã đăng ký tài khoản TikTok đáp ứng các điều kiện sau đây để có đủ tiêu chuẩn tham gia TikTok Film Festival (“Người Tham Gia Đủ Điều Kiện“)

a. Yêu Cầu Về Cư Trú. Chỉ những người dùng có cư trú hợp pháp tại Việt Nam (“Lãnh Thổ”), có quốc tịch Việt Nam mới đủ điều kiện tham gia TikTok Film Festival.

b. Yêu Cầu Về Độ Tuổi. Khi tham dự vào Chương trình, bạn xác nhận bạn đã đủ ít nhất 18 tuổi hoặc không phải chịu một sự giám hộ nào. Nếu bạn: (i) dưới 18 tuổi hoặc (ii) đang chịu một sự giám hộ nào, tài khoản TikTok của bạn phải được đăng ký dưới tên của bố mẹ hoặc người giám hộ. Ngoài ra, bạn cũng xác nhận và cam kết rằng bạn đã có sự đồng thuận của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để chịu sự chi phối của Điều Khoản, Điều Khoản Dịch Vụ, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Tiêu Chuẩn Cộng Đồng và có thể được xem như là Người Ảnh Hưởng của TikTok (trong trường hợp bạn là người thắng giải của Chương trình) trừ khi bạn từ chối nhận giải thưởng. Bằng việc chấp thuận các điều khoản này, bố mẹ hoặc người giám hộ của bạn đồng ý chịu trách nhiệm với: (i) tất cả những hành vi của bạn liên quan đến việc tham gia Chương trình này; (ii) mọi chi phí phát sinh từ việc tham gia Chương trình này; (iii) sự đồng thuận của bạn với những Điều khoản này; và (iv) đảm bảo bất kỳ sự tham gia của bạn vào Chương trình sẽ không, bằng bất cứ lý do nào, dẫn đến việc vi phạm luật và quy định bảo vệ trẻ em. Nếu bạn không có sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và bố mẹ hoặc người giám hộ của bạn không đồng ý mở tài khoản TikTok dưới tên của họ, bạn phải ngừng tham gia vào chương trình.

c. Các Bên Liên Quan. Nhân viên của TikTok, cũng như các nhà tài trợ tham dự và các đại lý quảng cáo của họ, nhân viên của báo đài được mời dự TikTok Film Festival này bởi TikTok và các thành viên gia đình trực hệ của bất kỳ người nào như vậy đều có thể có thể tham gia với mục đích ủng hộ TikTok Film Festival nhưng không được tính vào danh sách chấm giải cuối cùng để chọn ra người nhận giải của TikTok Film Festival.

d. Yêu Cầu Bài Tham Gia. Tất cả Bài Tham Gia (như được định nghĩa dưới đây) đều phải tuân thủ các Điều khoản và Quy định chung được nêu dưới đây. Việc không tuân thủ các quy định này sẽ dẫn đến việc Bài Tham Gia của Người Tham Gia tự động không đáp ứng tiêu chuẩn. TikTok toàn quyền loại bỏ bất kỳ Bài Tham Gia nào có khả năng hoặc vi phạm bất kỳ pháp luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc vi phạm quyền của một bên thứ ba nào.

2. Các Quy Định Chung về Bài Tham Gia. Người Tham Gia Đủ Điều Kiện muốn tham gia TikTok Film Festival phải tuân thủ các quy định sau của TikTok Film Festival:

a. Người Tham Gia được yêu cầu hoàn thành bản đăng ký tại (www.tiktokfilmfestival.vn) và đồng ý với các Điều Khoản. Những Người Tham Gia không đồng ý với các Điều Khoản này sẽ tự động bị loại khỏi TikTok Film Festival.

b. Người Tham Gia các hạng mục sau được yêu cầu tải lên các video gốc theo chủ đề sau của TikTok Film Festival (“Bài Tham Gia“):

 • Giải thưởng “Phim Ngắn Hay Nhất”
 • Giải thưởng “Nhà Làm Phim Tiềm Năng Nhất”
 • Giải thưởng “Quay Phim Xuất Sắc Nhất”
 • Giải thưởng “Diễn Xuất Tốt Nhất”
 • Giải thưởng “Phim Ngắn Được Yêu Thích Do Khán Giả Bình Chọn”

Riêng Người Tham Gia tham gia hạng mục “Kịch bản xuất sắc nhất” được yêu cầu tải lên các video gốc kèm với kịch bản.

c. Chủ đề chính được đưa ra để các Bài Tham Gia thể hiện trong TikTok Film Festival lần này: “Gia đình“.

Giới thiệu chủ đề:

Gia đình không chỉ là những người cùng chung huyết thống, họ còn là tất cả những ai cho ta cảm giác gần gũi, thân thương. Nhưng đôi khi chỉ vì khoảng cách thế hệ, khác biệt quan điểm và thậm chí yêu thương lạc lối đã đẩy ta ra xa nhau. 

Biết đó nhưng không mở lòng, hiểu đó nhưng không chấp nhận và chỉ khi trái tim đủ đầy yêu thương mới có thể thay đổi được góc nhìn, cất lên tiếng “Được!”, nói những điều mà lý trí không thể. 

Vì vậy hãy cùng nhau xoay dọc khung hình để tìm góc nhìn mới, đánh thức tiếng “Được!” trong mỗi gia đình.

d. Đối với Bài Tham Gia dưới dạng video:

d1. Mỗi Bài Tham Gia phải đăng tải video gốc với độ dài tối thiểu một (01) phút và tối đa mười (10) phút, là định dạng video TikTok tiêu chuẩn (9×16) và được đặt ở chế độ “công khai” khi đăng tải trên tài khoản TikTok của Người Tham Gia;

d2. Mỗi Bài Tham Gia phải có độ phân giải ít nhất đạt 1080p để đảm bảo Bài Tham Gia có chất lượng hình ảnh tốt. 

d3. Mỗi Bài Tham Gia có thể sử dụng danh sách nhạc được cung cấp bởi TikTok (được gọi là “Âm Nhạc Trong Danh Sách Nhạc Của Ban Tổ Chức“). Danh sách nhạc truy cập tại đây.

 Ngoài ra, Người Tham Gia còn có thể sử dụng âm nhạc miễn phí tại Thư Viện Nhạc của Bytedance. Cách thức truy cập như sau:

 • Bước 1: Truy cập trang thư viện nhạc của Bytedance tại đây.
 • Bước 2: Tại mục Thời lượng nhấn chọn “Trên 60 giây” để tìm nhạc phù hợp với bộ phim.
 • Bước 3: Tại bài nhạc mà Người Tham Gia lựa chọn, chọn Sử Dụng Trong Trình Chỉnh Sửa Video Của TikTok để trực tiếp dựng và điều chỉnh video với bài nhạc đã chọn.

d4.  Người Tham Gia sử dụng âm nhạc thuộc quyền sở hữu của riêng mình và/hoặc âm nhạc của bên thứ ba (được gọi là “Âm Nhạc Ngoài Thư Viện Của Ban Tổ Chức“) cho Bài Tham Gia phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về bản quyền và giấy phép cần thiết liên quan đến việc sử dụng Âm Nhạc Ngoài Thư Viện Của Ban Tổ Chức như một phần của Bài Tham Gia, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền sao chép, phóng tác, biểu diễn trước công chúng, truyền tải, truyền thông đến công chúng và quyền đồng bộ hóa của Âm Nhạc Ngoài Thư Viện Của Ban Tổ Chức.

d5. Tất cả các Bài Tham Gia phải chứa các hashtag bắt đầu bằng # được chỉ định như sau: #TikTokFilmFestival2022, #PhimNganTikTok, #TimMinhNoiDuoc

e. Đối với Bài Tham Gia có đi kèm kịch bản tham gia hạng mục “Kịch bản xuất sắc nhất”:

Người Tham Gia hạng mục giải “Kịch bản xuất sắc nhất” cần nộp Bài Tham Gia dạng video có kèm kịch bản phim. Các trường hợp Người Tham Gia chỉ nộp Bài Tham Gia dạng video hoặc Bài Tham Gia kịch bản sẽ không được tính là Bài Tham Gia hợp lệ cho hạng mục giải “Kịch bản xuất sắc nhất”.

Mỗi kịch bản đính kèm video dự thi cần đảm bảo số lượng tối thiểu 300 từ và không giới hạn số từ tối đa. Các kịch bản phải được trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 và ghi rõ thông tin Người Tham Gia, bao gồm: Tên, Số điện thoại, Email, CMND/CCCD và tên của tài khoản TikTok dự thi TikTok Film Festival 2022.

f. Một Người Tham Gia có thể đăng tải nhiều Bài Tham Gia dưới dạng video và kịch bản để tham dự TikTok Film Festival 2022. 

Chỉ có Người Tham Gia hạng mục “Kịch bản xuất sắc nhất” cần nộp Bài Tham Gia dạng video có đi kèm kịch bản phim, các hạng mục còn lại, Người Tham Gia chỉ cần nộp Bài Tham Gia dưới dạng video.

B. CÁC MỐC THỜI GIAN 

1. TikTok Film Festival sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 09 năm 2022 (thứ Ba) cho đến ngày 11 tháng 11 năm 2022 (thứ Sáu) (bao gồm cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc), và được chia làm ba giai đoạn:

a. Giai đoạn 1 – Sáng tạo

20 tháng 09 (thứ Ba) tới 20 tháng 10 năm 2022 (thứ Năm): Người Tham Gia hoàn thành việc đăng ký tại link để tham dự TikTok Film Festival. Người Tham Gia có thể đăng ký tham gia các hoạt động hỗ trợ của chương trình (ví dụ: Workshop tại các trường Đại học).

20 tháng 09 (thứ Ba) tới 23 tháng 10 năm 2022 (Chủ Nhật): 

 • Với Bài Tham Gia dưới dạng video: Người Tham Gia đăng tải video lên nền tảng TikTok với các hashtags #TikTokFilmFestival2022, #PhimNganTikTok, #TimMinhNoiDuoc lên TikTok.
 • Đối với Bài Tham Gia có kèm kịch bản tham gia hạng mục giải “Kịch bản xuất sắc nhất”:
 •    Người Tham Gia đăng tải video lên nền tảng TikTok với các hashtags #TikTokFilmFestival2022, #PhimNganTikTok, #TimMinhNoiDuoc lên TikTok.
 •    Người Tham Gia đăng tải kịch bản tại đây và đính kèm đường dẫn của Bài Tham Gia dạng video.
 • Bài Tham Gia đăng tải ngoài khung thời gian này sẽ không được chấp nhận.

b. Giai đoạn 2 – Bình Chọn

28 tháng 10 (thứ Sáu) tới 03 tháng 11 năm 2022 (thứ Năm)

 • Đối với hạng mục “Phim ngắn được yêu thích do khán giả bình chọn”: Top 20 phim sẽ được đăng tải lên trang bình chọn chính của TikTok Film Festival để mọi người tiến hành bình chọn công khai.
 • Ban Tổ Chức, theo quyết định của riêng mình, sẽ căn cứ vào nội dung chất lượng của các bài thi hợp lệ (tính sáng tạo, cảm xúc, kỹ thuật, kịch bản, diễn xuất) và tương tác cao từ trên xuống dưới (lượt xem, lượt thích và lượt chia sẻ) để xác định danh sách 40 phim lọt vào vòng bình chọn và đánh giá cuối cùng.
 • Riêng với hạng mục “Kịch bản xuất sắc nhất”: Top 20 phim kèm kịch bản sẽ được Ban Giám Khảo dựa vào chuyên môn để bình chọn ra kịch bản thắng giải.

Ban Tổ Chức sẽ dựa vào kết quả đến từ:

Hội đồng Ban Giám Khảo bình chọn Khán giả bình chọn
1. Giải thưởng “Phim Ngắn Hay Nhất”

1. Giải thưởng “Phim Ngắn Được Yêu Thích Do Khán Giả Bình Chọn”

2. Giải thưởng “Nhà làm phim tiềm năng nhất”  
3. Giải thưởng “Kịch bản xuất sắc nhất”  
4. Giải thưởng “Quay phim xuất sắc nhất”  
5. Giải thưởng “Diễn xuất tốt nhất”  

b1. Đối với Bài Tham Gia dưới dạng video:

Theo Chính Sách Cộng Đồng của TikTok:

 • Bất kỳ hoạt động nào tìm cách tăng mức độ phổ biến giả tạo trên nền tảng đều bị cấm. 
 • Bất kỳ số lượt bình chọn nào bị tăng một cách giả tạo sẽ bị coi là không hợp lệ.
 • Ban Tổ Chức, theo quyết định của riêng mình, sẽ căn cứ vào nội dung chất lượng của các bài thi hợp lệ (tính sáng tạo, cảm xúc, kỹ thuật, kịch bản, diễn xuất) và tương tác cao từ trên xuống dưới (lượt xem, lượt thích và lượt chia sẻ) để xác định danh sách 40 phim lọt vào vòng bình chọn và đánh giá cuối cùng.

b2. Đối với Bài Tham Gia có đi kèm kịch bản tham gia hạng mục giải “Kịch bản xuất sắc nhất”:

 • Các kịch bản dự thi là những sáng tác mới và Người Tham Gia là chủ sở hữu bản quyền đối với kịch bản gửi cho TikTok.
 • Hội đồng thẩm định kịch bản sẽ lựa chọn các kịch bản gửi cho TikTok đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu chất lượng. 
 • Ban Tổ Chức, theo quyết định của riêng mình, sẽ căn cứ vào nội dung chất lượng của các bài thi hợp lệ (tính sáng tạo, có ý nghĩa, thể hiện được ngôn ngữ điện ảnh, khả năng chuyển thể thành phim) để xác định danh sách 20 kịch bản lọt vào vòng bình chọn và đánh giá cuối cùng.

c. Giai đoạn 3: Chung kết

08 tháng 11 năm 2022 (thứ Ba): Ngày trao giải và địa điểm Đêm Trao Giải chính thức sẽ được công bố tại trang chủ của TikTok Film Festival tại TikTok và Facebook fanpage của TikTok.

 18 tháng 11 năm 2022 (thứ Sáu): Đêm Trao Giải sẽ diễn ra vào ngày 18/11/2022 và sẽ được livestream trên TikTok. Ban tổ chức sẽ liên hệ và gửi thư mời đến các thí sinh thắng giải về lịch trình và địa điểm của Đêm Trao Giải.

2. TikTok bảo lưu quyền thay đổi các mốc thời gian này theo quyết định của riêng mình.

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ BAN GIÁM KHẢO

1. Tiêu Chí Đánh Giá.

Bài Tham Gia sẽ được phân loại theo 02 nhóm giải thưởng:

Hội đồng Ban Giám Khảo bình chọn Khán giả bình chọn
1. Giải thưởng “Phim Ngắn Hay Nhất” 1. Giải thưởng “Phim ngắn được yêu thích do khán giả bình chọn”
2. Giải thưởng “Nhà làm phim tiềm năng nhất”  
3. Giải thưởng “Kịch bản xuất sắc nhất”  
4. Giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất  
5. Giải thưởng “Diễn xuất tốt nhất”  

Các Bài Tham Gia tuân thủ theo Các Quy Định Chung của TikTok Film Festival sẽ được chấm điểm theo các tiêu chí dưới đây:

a. Tiêu chí chấm giải đối với Bài Tham Gia dưới dạng video do Hội Đồng Ban Khảo bình chọn theo đánh giá chuyên môn được chia nhỏ như sau:

(1) Tính sáng tạo: 20% 

(2) Cảm xúc của Bài Tham Gia: 25% 

(3) Kỹ thuật quay và dựng: 15% 

(4) Kịch bản: 25%

(5) Diễn xuất: 15% 

b. Tiêu chí chấm giải đối với Bài Tham Gia có đi kèm kịch bản tham gia hạng mục giải “Kịch bản xuất sắc nhất” do Hội Đồng Ban Khảo bình chọn theo đánh giá chuyên môn được chia nhỏ như sau:

(1) Tính sáng tạo: 30% 

(2) Có ý nghĩa : 25% 

(3) Thể hiện được ngôn ngữ điện ảnh: 20%

(4) Khả năng phát triển thành phim: 25% 

c. Tiêu chí chấm giải do khán giả bình chọn sẽ 100% dựa vào số lượt bình chọn.

2. Ban Giám Khảo. Ban Giám Khảo sẽ bao gồm:

(1) Phó Chủ Tịch Hội Điện Ảnh Việt Nam – Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phát Triển Điện Ảnh Việt Nam: Mai Huyền Linh

(2) Phó Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phát Triển Điện Ảnh Việt Nam – Đạo diễn: Đỗ Thành An

(3) Chủ tịch Nova Entertainment: Trương Ngọc Ánh

(4) Giám Đốc Marketing TikTok Vietnam: Nguyễn Thị Huyền Trang

(5) Đạo diễn – Nhà sản xuất: Lý Hải

(6) Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng

(7) Đạo diễn – Nhà sản xuất: Phan Gia Nhật Linh

(8) Đạo diễn: Trình Đình Lê Minh

(9) Nhà phê bình phim: Lê Hồng Lâm

(10) Biên kịch: Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột)

3.TikTok bảo lưu quyền thay đổi tiêu chí đánh giá và thành phần ban giám khảo theo quyết định riêng của mình.

4. Giới Hạn Nội Dung.

Các Bài Tham Gia sau bị cấm và tự động bị loại khỏi TikTok Film Festival:

 • Các Bài Tham Gia vi phạm pháp luật và các quy định của Việt Nam về tạo dựng nội dung;
 • Các Bài Tham Gia là sản phẩm có hành vi sao chép và/hoặc vi phạm bản quyền của bên thứ ba;
 • Các Bài Tham Gia quảng bá hoặc quảng cáo đồ uống có cồn, đồ uống gây nghiện, sản phẩm thuốc lá điếu/ thuốc lá, đánh bạc/ xổ số, dược phẩm thuốc, cơ sở y tế, thiết bị y tế, chất gây nghiện ảnh hưởng thần kinh, thức ăn gia súc, mỹ phẩm, thực phẩm/ sản phẩm làm từ sữa và sản phẩm dinh dưỡng/ đồ chơi cho trẻ em, dịch vụ tài chính/ cho vay tài chính, trò chơi may rủi, thực phẩm và các hoạt động bất hợp pháp;
 • Các Bài Tham Gia không trung thực, gây rối, phỉ báng, quấy rối, đe dọa, định kiến phân biệt, thù địch, bạo lực, thiếu thẩm mỹ, gây sốc, khiêu dâm, hoặc xúc phạm theo cách khác hoặc gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, dù cho nội dung đó có được pháp luật bảo vệ hay không;
 • Các Bài Tham Gia có mục đích liên quan đến thương mại hoặc kinh doanh, ví dụ như, quảng cáo hoặc tiếp thị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, cho dù vì lợi nhuận hay không, hoặc cho bất kỳ lời mời chào nào, vì bất kỳ mục đích nào, mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của TikTok;
 • Các Bài Tham Gia mà trái với luân thường đạo lý, được tạo ra bởi sự vi phạm bất kỳ quy tắc nào để đạt được lợi thế không công bằng trong TikTok Film Festival này, hoặc sử dụng các biện pháp gian lận để chiến thắng TikTok Film Festival này; và/hoặc Entries that are in violation of TikTok’s Community Guidelines.

Các Bài Tham Gia vi phạm Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của TikTok.

D.  Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu Quyền Riêng Tư

1. Thu Thập Dữ Liệu.

Khi đồng ý với các Điều Khoản này, cho mục đích của TikTok Film Festival này và bất kỳ hoạt động nào liên quan đến TikTok Film Festival, Người Tham Gia cho phép việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân và bất kỳ thông tin liên quan nào khác của Người Tham Gia, cũng như việc chia sẻ các thông tin như vậy cho bất kỳ bên thứ ba nào dựa trên Chính Sách Quyền Riêng Tư của TikTok, theo quyết định của riêng TikTok.

3. Tiết Lộ Thông Tin.

TikTok có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của Người Tham Gia cho các nhà cung cấp dịch vụ của mình, trong trường hợp cần thiết, để các nhà cung cấp dịch vụ này thực hiện chức năng hỗ trợ về mặt kinh doanh, chuyên môn, hoặc kỹ thuật cho TikTok. TikTok cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người Tham Gia nếu được cho phép hoặc được yêu cầu bởi pháp luật hoặc lệnh hợp pháp của tòa án có thẩm quyền thuộc Lãnh Thổ.

3. Chấp thuận.

Bằng việc đăng tải Bài Tham Gia, Người Tham Gia cam kết và bảo đảm rằng Người Tham Gia đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tham dự TikTok Film Festival và đăng tải Bài Tham Gia, bao gồm nhưng không giới hạn ở chấp thuận của bất kỳ và toàn bộ người xuất hiện trong Bài Tham Gia.

E. Nội Dung Tạo Ra Bởi Người Tham Gia

1. Giấy Phép Của Nội Dung.

Nhằm phục vụ cho mục đích của TikTok Film Festival này, TikTok cho phép Người Tham Gia gửi, tải lên hoặc cung cấp theo cách khác văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, Bài Tham Gia (“Nội Dung Tạo Ra Bởi Người Tham Gia”) mà có thể được truy cập và xem bởi công chúng. Bằng cách tham gia TikTok Film Festival này, Người Tham Gia cấp cho TikTok và các bên đối tác quyền sử dụng không độc quyền, có thể chuyển giao, không thể hủy ngang và không thu phí bản quyền, vĩnh viễn và trên toàn thế giới, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ để sử dụng, sao chép, truyền đưa, in ấn, công bố, tạo bản sao, phân phối, đồng bộ hóa, sửa đổi, chuyển thể, truyền thông tới công chúng, biểu diễn trước công chúng, cung cấp và khai thác theo cách khác Nội Dung Tạo Ra Bởi Người Tham Gia như vậy, dưới tất cả các định dạng, trên tất cả kênh truyền thông và nền tảng được biết đến hiện nay hoặc sau này được sáng tạo nên (bao gồm việc kết nối với TikTok, bất kỳ trang web hoặc nền tảng nào của bên thứ ba, không giới hạn ở Facebook, Instagram, Youtube và Twitter) cho các mục đích thương mại và phi thương mại. Trong trường hợp tranh chấp về điều khoản này và các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ của TikTok, những điều khoản của Điều Khoản Dịch Vụ của TikTok sẽ được ưu tiên.

2. Quyền và cho phép.

Người Tham Gia phải nắm giữ tất cả các quyền, giấy phép, sự chấp nhận, đồng ý và/hoặc chấp thuận cần thiết liên quan đến Nội Dung Tạo Ra Bởi Người Tham Gia và việc khai thác các nội dung này bởi TikTok và các bên liên kết của TikTok, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền, sự cho phép và giấy phép cần thiết liên quan đến tới việc khai thác (a) tên, hình ảnh, giọng nói, đoạn hội thoại, hình chụp, nội dung biểu diễn, đặc điểm vật lý và hình thể của tất cả cá nhân tham gia vào Nội Dung Tạo ra Bởi Người Tham Gia; và (b) bất kỳ Âm nhạc ngoài Danh sách nhạc của Ban Tổ Chức (bản ghi âm, tác phẩm âm nhạc (bao gồm cả lời bài hát)) có trong Nội Dung Tạo Ra Bởi Người Tham Gia.  Người Tham Gia sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết của các bản quyền, giấy phép, sự cho phép và sự đồng ý theo yêu cầu từ TikTok.

3.Từ Bỏ.

Người Tham Gia cũng đồng ý từ bỏ tất cả hoặc bất kỳ nguyên nhân của hành động, khiếu kiện, và kiện ngược lại nào mà Người Tham Gia có thể có để chống lại TikTok và bất kỳ bên liên kết nào của TikTok cho việc sử dụng, thu thập, xử lý và chia sẻ Nội Dung Tạo Ra Bởi Người Tham Gia.

4. Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý.

Người Tham Gia phải bồi hoàn, giữ vô hại và bảo vệ cho TikTok và bất kỳ bên liên kết nào của TikTok, và các bên kế tục và chuyển giao, và các quản lý, người lao động, đại lý và người đại diện của các công ty trên khỏi (i) bất kỳ và toàn bộ yêu cầu (và bất kỳ và toàn bộ thiệt hại và chi phí liên quan) mà có thể coi là một hành vi vi phạm các Điều Khoản này của Người Tham Gia, hoặc (ii) xuất phát từ hoặc liên quan tới các quyền, sự cho phép và chấp thuận liên quan tới TikTok Film Festival và/hoặc Nội Dung Tạo Ra Bởi Người Tham Gia. TikTok cũng không chịu trách nhiệm, và không chứng thực hoặc đảm bảo cho các ý kiến, bình luận, lượt xem, lời khuyên hoặc khuyến nghị mà được đăng tải hoặc gửi bởi người dùng.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, TikTok (bao gồm các cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng) sẽ không chịu trách nhiệm và loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả những trách nhiệm pháp lý do sơ suất), đối với bất kỳ trường hợp tử vong, cá nhân nào thương tích, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm cả việc mất cơ hội), cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả, phát sinh theo bất kỳ cách nào từ (i) TikTok Film Festival; (ii) bất kỳ khó khăn kỹ thuật hoặc trục trặc thiết bị nào (có hay không dưới sự kiểm soát của TikTok); (iii) mọi hành vi trộm cắp, truy cập trái phép hoặc sự can thiệp của bên thứ ba; (iv) bất kỳ sự thay đổi nào về giá trị Giải Thưởng được nêu trong các Điều Khoản này; (v) bất kỳ nghĩa vụ thuế phát sinh hoặc tích lũy nào của Người Tham Gia; hoặc (vii) phương cách sử dụng Giải Thưởng.

5. Quyết định chung thẩm

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ TikTok Film Festival, hoặc liên quan đến việc giải thích các Điều Khoản này, quyết định của TikTok sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên.

6.  Luật áp dụng

Các Điều khoản này sẽ được giải thích và hiểu theo luật của Cộng hòa Singapore và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được tham chiếu và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC“). Việc phân xử như vậy sẽ được tiến hành theo các quy tắc của SIAC trong thời gian hiệu lực (“Quy tắc“). Quy tắc được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này. Địa điểm và nơi thực hiện thủ tục trọng tài là tại Singapore.

7.  Dự Thi khác.

Người Tham Gia theo đây đồng ý và ủy quyền cho TikTok để nộp và/hoặc nộp các Bài Tham Gia cho các TikTok Film Festival, giải thưởng, sự kiện và/hoặc các chương trình tiếp thị khác mà được tổ chức, tài trợ và/hoặc tham gia bởi TikTok, theo quyết định duy nhất của TikTok (còn được gọi là “Các Sự Kiện / Cuộc Thi Khác”), cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Người Tham Gia xác nhận và đồng ý rằng các Điều Khoản này sẽ tiếp tục được áp dụng cho những sự kiện / lần dự thi đó. 

8. Ngôn Ngữ

Các Điều khoản này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh và (các) ngôn ngữ khác, bao gồm cả tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào hoặc cách hiểu khác nhau giữa văn bản tiếng Anh và văn bản tiếng Việt, văn bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng và văn bản tiếng Việt có liên quan sẽ tự động được sửa đổi để phù hợp với văn bản tiếng Anh liên quan.

F. Giải Thưởng/ Phần Thưởng

Phần Thưởng. Sáu (06) giải thưởng như sau:

Hội đồng Ban Giám Khảo bình chọn Khán giả bình chọn
1. Giải thưởng “Phim Ngắn Hay Nhất”.
 1. Giải thưởng “Phim Ngắn Được Yêu Thích Do Khán Giả Bình Chọn”.
2. Giải thưởng “Nhà làm phim tiềm năng nhất”.  
3. Giải thưởng “Kịch bản xuất sắc nhất”.  
4. Giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất.  
5. Giải thưởng “Diễn xuất tốt nhất”.  
Giải thưởng thuộc nhà tài trợ Galaxy Play:  
Một trong sáu phim thắng giải sẽ nhận được gói tài trợ sản xuất Original Series với Galaxy Play.
 
Top 6 phim thắng giải sẽ nhận được phần quà là gói xem phim Cao cấp của Galaxy Play trong vòng 01 năm.  
Giải thưởng thuộc nhà tài trợ Ngôi Sao Xanh:
 
Top 20 phim ngắn sẽ tham gia đề cử “Phim ngắn hay nhất trên nền tàng TikTok” trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2022.
 

2. Nhận Giải Thưởng và Phần Thưởng.

Những người thắng cuộc sẽ nhận được thông báo về các kết quả của TikTok Film Festival và các bước để nhận các giải thưởng thông qua ỨNG DỤNG TikTok và/hoặc thông qua thông tin liên lạc cá nhân của người đó đã được đăng ký cho TikTok Film Festival này. Những người thắng cuộc, trước khi nhận phần thưởng, phải xuất trình CMND/CCCD hợp lệ để làm bằng chứng về độ tuổi. Nếu người thắng cuộc là trẻ vị thành niên, thì người thắng cuộc đó phải đi cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nói trên phải xuất trình CMND/CCCD hợp lệ và các tài liệu chứng minh mối quan hệ/giám hộ để xác minh. Phần thưởng sẽ được trao dưới tên của người thắng cuộc. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc người thắng cuộc không nhận giải thưởng và phần thưởng, thì sau thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố người thắng cuộc, sẽ được xem như là việc từ bỏ hoàn toàn đối với giải thưởng và phần thưởng đó.

Nếu không thể liên lạc được với người thắng cuộc hoặc người thắng cuộc không đáp ứng tiêu chuẩn vì bất kỳ lý do nào, TikTok bảo lưu quyền quyết định người thắng cuộc thay thế khác hoặc không trao giải thưởng của người thắng cuộc đó, theo quyết định của riêng TikTok.

3. Không Chuyển Nhượng.

(Các) phần thưởng mà có thể được trao cho (các) người thắng cuộc đủ tiêu chuẩn là không thể chuyển nhượng, hoặc chuyển đổi thành bất kỳ phần thưởng nào khác hoặc thành tiền mặt. Việc nhận tài trợ sản xuất từ Galaxy Play sẽ phụ thuộc và các điều kiện và điều khoản liên quan của Galaxy Play, một các tương ứng. 

4. Thuế.

Người thắng cuộc phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế.

5. Chi phí.

Người thắng cuộc phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản chi phí cho việc đi lại, ăn ở phát sinh cho việc nhận thưởng.

6. Giải thích và sửa đổi.

TikTok bảo lưu quyền giải thích và sửa đổi các điều khoản và điều kiện ở đây theo quyết định riêng của mình vào từng thời điểm.